INEX odporúča

Event
ISLTC01 1. akreditované školenie lídrov medzinárodných dobrovoľ. táborov
Slovakia, 17.03. - 18.03.2018
STUD
LEAD
EDU
Detail
ISL1V02 1. informačné stretnutie - workcampy 2018
Slovakia, 15.03.2018 18:00 - 15.03.2018 20:00
STUD
EDU
Detail