INEX odporúča

Event
GREAT-LMTV010 Pentagon Creative Learning
Indonesia, 01.10. - 31.12.2019
SOCI
EDU
Ongoing
Detail
ijgd 19236 Spring cleaning close to the beautiful Baltic Sea beach
Germany, 06.04. - 20.04.2019
RENO
Detail
ISLTC01 Školenie lídrov medzinárodných dobrovoľ. táborov
Slovakia, 23.03. - 24.03.2019
STUD
LEAD
EDU
Detail
ISL1V02 1. infostretko - workcampy 2019
Slovakia, 06.03.2019 18:00 - 06.03.2019 20:00
STUD
EDU
Detail