Finančne

Naším poslaním je pomôcť mladým ľuďom v ich osobnostnom rozvoji prostredníctvom medzinárodného dobrovoľníctva, neformálneho vzdelávania a zmysluplného prežívania voľného času.

Ročne sa do našich aktivít zapojí viac ako 2500 mladých ľudí.

Finančné prostriedky však nie sú dostatočné, a preto je každá finančná podpora vítaná.

Náš účet: IBAN: SK2611000000002667455125 (vedený v Tatra banke)

kvietky


Ďakujeme!

 

Translation missing

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.
Vlastné nastavenie cookies
Learn more