2% z daní

Milí priatelia,

Dovoľujeme si Vás v roku 2020 osloviť s prosbou o podporu INEX Slovakia z podielu Vašej zaplatenej dane, ktorú by ste inak odviedli štátu. Aj vďaka vašej podpore oslávime tento rok 27. výročie organizovania medzinárodných, ale aj lokálnych dobrovoľníckych projektov v rámci celého Slovenska, vzdelávania mladých ľudí a vysielania dobrovoľníkov do celého sveta.

V prípade akýchkoľvek otázok nás prosím kontaktujte na adrese finance(zavináč)inex.sk (Majka Ďurajková), alebo na telefónnom čísle 0905 501 078.

Identifikačné údaje INEX-u Slovakia - údaje o prijímateľovi 1% / 2 % alebo 3% zo zaplatenej dane

Názov:
Sídlo:
Právna forma:
IČO:
INEX Slovakia – občianske združenie
Prokopova 15, 851 01 Bratislava
občianske združenie
30804027

(kód SID nemáme pridelený – príslušnú kolónku za lomítkom nevypĺňajte)


Nie ste si istí, ako to celé funguje? Máme pre vás jednoduchý návod!

Som fyzická osoba a daňové priznanie nepodávam.
 • Do 15. februára 2020 je potrebné požiadať Vášho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a vystavenie tlačiva Potvrdenie o zaplatení dane. Do kolónky rok napíšete 2019 (zdaňovacie obdobie). Zo zaplatenej dane vypočítate 2% (3%) – celková výška dane x 0,02 (2%) alebo x 0,03 (3%).
 • Kedy poukazujem 3 %?
  • Ak ste v roku 2019 dobrovoľnícky odpracovali viac ako 40 hodín a máte o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií. V opačnom prípade je možné poukázať len 2% daní, minimálna suma musí byť však 3 €.
  • V prípade, že ste boli dobrovoľníkom na INEX-e kontaktujte nás e-mailom na out(zavináč)inex.sk a my Vám vystavíme takéto potvrdenie.
 • Následne vypočítanú sumu 2% (3%) a identifikačné údaje INEX Slovakia napíšte do Vyhlásenia (II Oddiel)
 • Všetky tlačivá potom doručte na daňový úrad podľa miesta vášho bydliska najneskôr do (dátum ešte nie je stanovený).
 • https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zistenie-miestnej-prislusnost 
  • V prípade 2% sa jedná o: Potvrdenie o zaplatení dane a Vyhlásenie.
  • V prípade 3% sa jedná o: Potvrdenie o zaplatení dane, Vyhlásenie a Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.
Tlačivá na stiahnutie
Som fyzická osoba a podávam daňové priznanie.
 • V  daňovom priznaní pre fyzické osoby (TYP A, TYP B) sú uvedené kolónky na poukázanie 2% alebo 3% z dane v prospech 1 prijímateľa. Do daňového priznania vpíšete identifikačné údaje INEX-u Slovakia. Výška minimálnej poukazovanej sumy musí byť 3 €.
 • Kedy poukazujem 3 %?
  • Ak ste v roku 2019 dobrovoľnícky odpracovali viac ako 40 hodín a máte o tom Potvrdenie od organizácie/ organizácií. V opačnom prípade je možné poukázať len 2% daní, minimálna suma musí byť však 3 €.
  • V prípade, že ste boli dobrovoľníkom na INEX-e kontaktujte nás emailom na out(zavináč)inex.sk a my vám vystavíme takéto potvrdenie.
Tlačivá na stiahnutie:
Podávam daňové priznanie za právnickú osobu.
 • Právnické osoby majú možnosť poukázať 1 % (2%) z dane z príjmov právnickej osoby, v minimálnej výške 8 € jednému alebo viacerým prijímateľom.
  • 1 %  ak právnická osoba (firma) v roku 2019 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2020 (zvyčajne do 31.3.2020) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1 % z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1% z dane – VYPLNÍ v časti VI. kolónku 4.
  • 2%  ak právnická osoba (firma) v roku 2019 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2020 (zvyčajne do 31.3.2020) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať až 2% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane – VYPLNÍ v časti VI. kolónku 2 a 3.
 • Do daňového priznania napíšete identifikačné údaje INEX-u Slovakia
 • Potom Tlačivo doručte na daňový úrad online alebo podľa miesta vášho sídla v termíne na podanie priznania, zvyčajne do (dátum ešte nie je stanovený).
 • https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zistenie-miestnej-prislusnost
Tlačivo na stiahnutie:

Translation missing

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.
Vlastné nastavenie cookies
Learn more