Členstvo v sietiach

Členstvo a partnerstvo v sietiach je pre nás kľúčové. Na základe nich prichádza k výmene dobrovoľníkov po celom svete a dodržiavaniu štandardov jednotlivých projektov. Kvalita projektov je pre nás dôležitejšia než kvantita.

Alliance logo
Alliance of European Voluntary Service Organisations
Medzinárodná organizácia, ktorá zastrešuje organizácie z Európy, Ameriky a Ázie. Jej členom sme od roku 1993. Zúčastňujeme sa medzinárodných stretnutí Technical Meeting (v marci - kedy sa dozvieme program workcampov na leto) a General Assembly (v novembri - kedy sa rozhoduje o ďaľšom smerovaní siete).
Service Civil International
Dobrovoľnícka organizácia, ktorá sa venuje propagácii mieru organizovaním medzinárodných dobrovoľníckych projektov pre ľudí bez rozdielu veku a príslušnosti. INEX je partnerom od roku 1994.


RMS
Rada mládeže Slovenska
RMS je našou strešnou organizáciou na Slovensku od roku 1993.


Partneri na Slovensku