Rozvoj medzinárodného dobrovoľníctva

srdiecko


Situácia na Slovensku a v zahraničí v oblasti dobrovoľníctva nás zaujíma.

Naši zamestnanci a dobrovoľníci sa zúčastňujú stretnutí, kde sa formuje, pripomienkuje verejná politika ohľadom medzinárodného dobrovoľníctva a riešia aktuálne potreby mladých ľudí.