Vieš, kde je hranica medzi manipuláciou a motiváciou?

08.08.2023 15:04 Líderstvo
Stalo sa vám niekedy, že vás niekto presvedčil, aby ste sa do niečoho zapojili alebo niečo urobili a v procese toho, ako ste už na danej veci pracovali, ste si povedali: A prečo to vlastne robím? Ak ste odpovedali áno, boli ste obeťou manipulácie.

Stalo sa vám niekedy, že vás niekto presvedčil, aby ste sa do niečoho zapojili alebo niečo urobili a v procese toho, ako ste už na danej veci pracovali, ste si povedali: A prečo to vlastne robím? Ak ste odpovedali áno, boli ste obeťou manipulácie. A nie ste v tom sami. Každému z nás sa v živote stane, že nás niekto zmanipuluje. Niekedy si to dokonca ani jedna strana neuvedomí a niekedy si obaja myslia, že išlo o motiváciu.

Medzi motiváciou a manipuláciou je tenká hranica, a to je dôvod, prečo si mnohí z nás častokrát ani neuvedomujú rozdiel. Kedy sa nás človek snaží motivovať? A kedy nami už manipuluje? Je motivácia manipuláciou? A aký je medzi nimi vôbec rozdiel?

S pojmom manipulácia, manipulátor, manipulátorka sa v dnešnej dobe operuje pomerne často. Vieme, ale čo sa pod týmito slovami skrýva? Nepochybne všetci vieme, že manipulácia je zlá. Ale miesto toho, aby sme sa na seba, či iných pozerali ako na obeť, používame naratív "nechal/a sa zmanipulovať", "dovolili, aby nimi mapipulovali" a vďaka tomuto naratívu potom cítime hanbu, dokonca niekedy až vinu za to, že sme boli zmanipulovaní.

Manipulácia si často oblieka kabát motivácie. Rozdiel medzi motiváciou a manipuláciou je v tom, aký cieľ človek sleduje. Ak sa nás pýta na naše pocity, na naše ciele, naše potreby a následne sa nás otázkami snaží naviesť k tomu, aby sme konali v súlade s našimi pocitmi, potrebami a cieľmi, tak nás motivuje.

Ak sa snaží upraviť naše konanie, navádza nás na konanie, ktoré vedie k splneniu jeho cieľov, jeho potrieb, v tom prípade sa nami daný človek snaži manipulovať. Zvyčajne v takýchto prípadoch môžeme mať pochybnosti, či je daná vec naozaj pre nás, alebo môžeme mať zmiešané, či negatívne pocity z celého rozhovoru. A to je červená vlajočka, ktorá naznačuje, že niečo nie je v poriadku.

 

Ako rozlíšiť manipuláciu od motivácie?

  • Je to naozaj niečo, čo chcem ja? Čo potrebujem ja?

Dôležité je uvedomiť si, že motivácia vychádza z našich potrieb. Preto by sme sa mali sami seba spýtať, aké sú naše potreby? Čo chceme dosiahnuť? Ak nám niekto dáva rady alebo nám hovorí o rôznych možnostiach, zamyslime sa nad tým, či je to naozaj v súlade s tým, čo chceme.

  • Aké sú moje pocity? Ako sa cítim?

Manipulácia pracuje s našimi emóciami a využíva ich v náš neprospech. Dôležité je poznať sa, poznať svoju hodnotu a poznať svoje pocity. Vedieť ich pomenovať. Nie je to jednoduché a mnohí sa svoje pocity učíme pomenovať celý život. Aké sú moje pocity počas a po? Cítim sa spokojne, že boli moje potreby naplnené, že som o krôčik bližšie k tomu, čo chcem? Alebo sa cítim zneužito?

  • Mám čas na rozhodnutie?

Je v poriadku povedať "nie" a je v poriadku vypýtať si čas na premyslenie. Nemusíme sa rozhodovať práve tam a v tej chvíli. Manipulátori nás často nútia do rýchlych rozhodnutí a nedávajú nám čas na premyslenie. Zaplavia nás informáciami, vyvolajú v nás silné emócie, ktoré nás ovplyvnia a následne vedú k impulzívnemu rozhodnutiu.

  • Som to stále ja?

Byť samým sebou znamená byť autentický. Nielen voči ostatným, ale aj voči sebe. Mali by sme sa počúvať, vnímať naše pocity, poznať svoje silné a slabé stránky a akceptovať ich. Mali by sme robiť rozhodnutia, ktoré sú v súlade s našimi cieľmi, pocitmi, potrebami. Tak budeme žiť svoj vlastný život a nie život niekoho iného. A to je aj cesta, ako sa brániť pred manipuláciou.

 

Autor: Monika Mudroňová (vedúca školiteľského tímu)


Monika sa vo svete dobrovoľníctva a neformálneho vzdelávania pohybuje skoro 10 rokov. Jej prvý medzinárodný tábor bol na Slovensku v roku 2012. Tento tábor Japonsko vs. Slovensko ju motivoval k lídrovaniu táborov na Slovensku. Odvtedy každé leto lídrovala tábory na Slovensku. Neskôr začala pracovať na INEX-e ako EDS koordinátorka. Momentálne má na starosti incoming, pôsobí ako vedúca školiteľského tímu a vedie školenia lídrov na Slovensku a reprezentáciu INEX Slovakia na pracovných stretnutiach v zahraničí, ako aj v rámci nášho členstva v Rade mládeže Slovenska.

Použitá literatúra:

https://eduworld.sk/tg/10/253/manipulacia

https://eduworld.sk/cd/jaroslava-konickova/3477/pozor-na-manipulatorov-spoliehaju-sa-hlavne-na-city-a-podkopavaju-tak-vase-kriticke-myslenie

 

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.
Oboznámiť sa podrobnejšie