Podmienky registrácie na stránke inex.sk

Odoslaním registrácie súhlasím s tým, že INEX Slovakia môže spracúvať osobné údaje žiadateľa uvedené v registrácii, vrátane ich spracúvania v informačných systémoch. INEX Slovakia ich môže odovzdať svojej partnerskej organizácii, a to i so sídlom v cudzine, na účely zabezpečenia účasti žiadateľa na medzinárodnom projekte, ako i orgánom verejnej moci Slovenskej republiky a orgánom Európskej únie (alebo osobám povereným týmito orgánmi) na účely kontroly dodržania podmienok poskytnutia dotácie z prostriedkov verejných rozpočtov SR alebo z rozpočtu EÚ. INEX Slovakia je tiež oprávnený použiť tieto osobné údaje na účely informovania žiadateľa o svojej činnosti a aktivitách pre deti a mládež. Tento súhlas sa udeľuje na neurčitú dobu; možno ho kedykoľvek odvolať písomným oznámením doručeným INEX-u Slovakia.
Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.
Learn more