Mládežnícke výmeny


cita
Mládežnícke výmeny predstavujú jedinečnú príležitosť, ako sa stretnúť s ľuďmi z rôznych krajín s podobnými záujmami. Počas výmen majú možnosť diskutovať na vopred určenú tému, čím si vymieňajú skúsenosti a učia sa nové.

Témy sú rôzne ako napr. európske občianstvo, migrácia, ľudské práva, ochrana životného prostredia a pod.
Takéto stretnutia trvajú väčšinou 6 – 21 dní a sú určené ľuďom od 13 do 30 rokov. Väčšinou sa konajú v letných mesiacoch. Na výmenách sa zúčastňujú národné skupiny, ktoré majú 4  a viac účastníkov a 1 vedúceho.

Ide o projekt financovaný Programom Erasmus+ Európskej komisie. Účastníci zabezpečené ubytovanie, stravu a materiál, účastníkom sa prepláca aj cestovné.

Výmena nie je však len výlet zadarmo, ale má svoje pravidlá a program. Od účastníkov sa vyžaduje príprava už pred realizáciou projektu, lebo práve účastníci sú tvorcami a realizátormi aktivít projektu (napr. účastníci pripravia prezentáciu o krajine, navaria národné jedlo, pripravia sériu fotografií, divadlo, výstavu, ...).

Čerešničkou na torte je Youthpass, certifikát o získaných kompetenciách, ktorý dostane každý účastník.


Chcem sa zapojiť

Translation missing

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.
Vlastné nastavenie cookies
Learn more