INEX Messenger


evs

S organizovaním tohto projektu sme začali v roku 2009.

INEX Messenger je vlastne taký posol INEX-u, ktorý počas leta navštevuje naše medzinárodné dobrovoľnícke tábory.

Sú ním naši zahraniční dobrovoľníci, ktorí si vždy pripravia workshop na vopred danú aktuálnu tému, napr. migrácia, osobnostný rozvoj, multikulturalizmus.


Mohlo by ťa tiež zaujímať